Zapytanie ofertowe
Złóż ofertę
Certyfikaty
Galeria

Polityka jakości

Podstawowym celem Polityki Jakości Spółki Akcyjnej Bolmet S.A. jest dążenie do pełnego zadowolenia naszych Klientów w zakresie jakości dostarczanych metali nieżelaznych ich wyrobów i surowców we współpracy z wiodącymi producentami w kraju i na świecie.

Staramy się, żeby nasze usługi były bezpieczne i niezawodne, a nasza oferta była nieustannie dostosowywana do indywidualnych wymagań i oczekiwań Klientów. Tak sprecyzowana Polityka Jakości jest zobowiązaniem kadry kierowniczej i podstawowym zadaniem każdego pracownika firmy. Realizujemy ją poprzez:


wnikliwą analizę każdego zamówienia w celu stworzenia warunków pełnej i terminowej jego realizacji,
współpracę z najlepszymi światowymi producentami metali nieżelaznych, surowców metalurgicznych, posiadającymi certyfikaty jakości,
profesjonalizm naszych pracowników i zapewnienie im warunków do ciągłego doskonalenia,
oddziaływanie na realizowane procesy, w taki sposób aby dostarczane przez nas wyroby posiadały odpowiednie parametry jakościowe,
ciągłą ocenę potrzeb klientów oraz badanie ich satysfakcji,
rozszerzanie oferty towarowej zgodnie z oczekiwaniami Klientów,
dostosowanie asortymentu sprzedawanych towarów do potrzeb technicznych i możliwości finansowych Klientów,
prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i innymi przepisami oraz z uwzględnieniem uwag stron zainteresowanych w zakresie jakości,
ciągłe doskonalenie skuteczności SZJ.
W dniu 07.03.2004 spółce BOLMET S.A. przyznany został Certyfikat ISO 9001: 2000
Za jakość w naszej organizacji są odpowiedzialni wszyscy pracownicy.


O firmie Oferta Surowce Polityka jakości Kontakt